NGUYÊN VẬT LIỆU & TRANG THIẾT BỊ BÀN GIAO CĂN HỘ GLORY HEIGHTS (ÁP DỤNG CHO CÁC TÒA GH1, GH2, GH3, GH5, GH6)

Tiêu chuẩn bàn giao Glory Heights

Lưu ý:

  • Chủ đầu tư có thể thay đổi/điều chỉnh nguyên vật liệu, trang thiết bị của Căn Hộ với chất lượng tương đương.
  • Trừ trường hợp có sự nhầm lẫn, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng tiêu chuẩn bàn giao này với các tài liệu bán hàng hoặc/và nhà mẫu (nếu có) của Dự án thì Bảng tiêu chuẩn bàn giao này là cơ sở pháp lý có giá trị chính thức áp dụng đối với các bên.
  • Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
  • Bản vẽ và các thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh theo thẩm quyền của Chủ đầu tư tại từng thời điểm.
5/5 - (1 bình chọn)